Aktuální dokumenty:

Dodatek k smlouvě o změně poskytovatele pro klienty firmy Filipová Ludmila přecházející k Kabelnet s.r.o. platný od 28.9.2014 je možné stáhnout zde.

Smlouvu Kabelnet s.r.o.platnou od 28.9.2014 pro podnikatele i fyzické osoby je možné stáhnout zde.

Všeobecné obchodní podmínky pro občana nepodnikatele, Kabelnet s.r.o. platné od 29.9.2014 je možné stáhnout zde

Všeobecné obchodní podmínky pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, Kabelnet s.r.o. platné od 29.9.2014 je možné stáhnout zde

Odkazy na rozhodčí soud a jejich řády .
Dokumenty se zobrazují v Adobe Readru PDF který si můžete stáhnout zde a poté nainstalovat.

 

Starší nyní již neplatné dokumenty:

Všeobecné Obchodní Podmínky Filipová Ludmila platné do 21.10.2012 je možné stáhnout zde...

Všeobecné Obchodní Podmínky Filipová Ludmila platné od 22.10.2012 je možné stáhnout zde...

Smlouvu Filipová Ludmila je možné stáhnout  zde... platná do 29.9.2013

Všeobecné Obchodní Podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, Kabelnet s.r.o. platné od 30.9.2013 do 7.10.2013 je možné stáhnout zde...

Všeobecné Obchodní Podmínky občan - nepodnikatel Kabelnet s.r.o. platné od 30.9.2013  do 7.10.2013 je možné stáhnout zde...

Smlouvu Kabelnet s.r.o.platnou od 30.9.2013 do 23.6.2014 pro podnikatele i fyzické osoby je možné stáhnout  zde...

Všeobecné obchodní podmínky pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, Kabelnet s.r.o. platné od 8.10.2013 do 23.7.2014 je možné stáhnout zde

 Všeobecné obchodní podmínky pro občana nepodnikatele, Kabelnet s.r.o. platné od 8.10.2013 do 29.7.2014 je možné stáhnout zde

Dodatek k smlouvě o změně poskytovatele pro klienty firmy Filipová Ludmila přecházející k Kabelnet s.r.o.platný do 27.9.2014 zde

Smlouvu Kabelnet s.r.o.platnou od 24.6.2014 do 27.9.2014 pro podnikatele i fyzické osoby je možné stáhnout  zde...

Všeobecné obchodní podmínky pro občana nepodnikatele, Kabelnet s.r.o. platné od 30.7.2014 je možné stáhnout zde

Všeobecné obchodní podmínky pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, Kabelnet s.r.o. platné od 24.7.2014 je možné stáhnout zde

 

 

 

Vážení klienti,

podmínky a smlouvy obsahují rozhodčí doložku. Pokud s touto nesouhlasíte je toto možné individuálně řešit kaucí dle vašeho tarifu. U stávajících klientů je možné přihlédnout k Vaší platební morálce a nepožadovat kauci vůbec o tomto rozhodne poskytovatel na základě prověření plateb. U nových klientů je toto potřeba sepsat do smlouvy u stávajících klientů rozhodně nejméně e-mailem ideálně formou dodatku k smlouvě. Ve všech případech pokud klient nesouhlasí s rozhodčí doložkou se veškeré spory řeší v správním řízení u Českého Telekomunikačního úřadu nebo obecného soudu. S tímto pak klient - uživatel výslovně souhlasí podpisem dodatku nebo smlouvy, přičemž ostatní ujednání jsou bez změn a zůstavají v platnosti.

Kabelnet s.r.o.

Vážení stávající i nový zákazníci,

v našich smlouvách najdete rozhodčí doložku důvodem je, že v případě sporů o peněžitá plnění si k tomu určený úřad - Český telekomunikační úřad neplní jemu určené lhůty a na místo 90 dnů není nic neobvyklého, že správní řízení je zahájeno i po několika rocích. To stojí pak peníze hlavně klienta na smluvní pokutě a dalších poplatcích. Z tohoto důvodu, aby došlo k urychlení jsme využili možnost elektronického rozhodčího řízení. Někteří klienti nejsou doložku o rozhodčím řízení ochotní akceptovat. Ten kdo komunikuje v případě potíží s placením a platí pravidelně se nemá čehokoliv obávat. Dáváme tedy těm kdo i přes toto ujištění s touto rozhodčí doložkou nesouhlasí alternativní možnost. Rozhodčí doložku je možné vyškrtnout ze smlouvy za následujících podmínek: Klient uhradí při instalaci nebo při odeslání dodatku předem telefonicky, e-mailem domluvenou kauci v výši 3-12 plateb dle klientem zvoleného tarifu. Kauce bude námi ponechána po dobu nejméně 6 měsíců a déle zejména dle platební morálky klienta. Pokud bude platební morálka v pořádku je pak možné kauci převést na platby za připojení nebo na účet klienta. V případě, že platební morálka v pořádku nebude bude částka deponována dále jako kauce a to do doby kdy se platební morálka zlepší minimálně po dobu dalších 6-ti měsíců nebo i do ukončení smluvního vztahu.

Celým tímto přístupem chráníme nejen naše investice, ale hlavně pravidelně a včas platící klienty před navyšováním ceny na jejich úkor kvůli neplatícím klientům.

Věříme, že celé toto opatření přijmete s pochopením.

Kabelnet s.r.o.