Změna cen od 1.11.2016 a změna fakturace DPH

20.09.2016 09:52

Vážení klienti,

oznamujeme vám na základě zákonné povinnosti změnu cen. Všechny stávající ceny platné od 1.4.2016 jako neplátce dph s účinností od 1.11.2016 včetně jsou včetně aktuální daně z přidané hodnoty. Klienti kteří mají v smlouvě uvedeny ceny bez DPH od 1.11.2016 včetně budou mít cenu včetně DPH.

Následující zprávě věnujte zvýšenou pozornost:

Jak jistě víte stali jsme se od 11.2.2016 z rozhodnutí finančního úřadu pro Prahu 9 neplátci DPH. Vyhlásili jsme nové ceny s účinností od 1.4.2016 a to již JAKO NEPLÁTCI DPH. Finanční úřad pro Prahu 9 bohužel pro Vás klienty dne 16.9.2016 rozhodl o registraci k DPH ZPĚTNĚ K 1.3.2016.

Co to znamená pro Vás klienty. DPH finančnímu úřadu se musí odvést. Všechny faktury které byli vystavené budou postupně převedeny na dobropis a vystaveny faktury nové. ROZDÍL v ceně MEZI PŮVODNÍ FAKTUROU A NOVOU FAKTUROU JE POTŘEBA UHRADIT. Tyto částky budou použity na úhradu DPH finančnímu úřadu.

Jistě Vás napadne otázka jak se to stalo. Velmi jednoduše finanční úřad rozhodl zpětně a protože Kabelnet s.r.o. měl ceny vyhlášeny jako neplátce DPH od 1.4.2016 do 31.10.2016 původní cena která v toto období byla vyhlášena bez DPH se navýšila o DPH které musíme odvést. Nejedná se o naší vůli, ale vyšší moc Finančního úřadu kterou není v naší moci ovlivnit.

Z celé situace nemáme vůbec žádnou radost naopak znamená to zpracovat desítky tisíc faktur, dobropisů a nových faktur ručně.

To mimo jiné znamená, že v následujícím období budete dostávat postupně faktury nové s částkou včetně DPH. V říjnu 2016 obdržíte faktury ještě navýšené o DPH od listopadu 2016 budou už faktury ponížené včetně DPH viz vyhlášení cen výše v emailu.

Za tuto situaci se Vám omlouváme, ale není v naší moci ji nijak ovlivnit. Rozhodnutí finančního úřadu je k dispozici na našem webu (klikněte na odkaz) www.kabelnet.cz

S upřímnou omluvou

Vrobelová Simona

jednatelka

Kabelnet s.r.o.