Vyjádření k ČT reportáži

01.08.2014 00:43

Vážení nový i stávající zákazníci,

dovoluji si reagovat na odvysílanou reportáž v ČT. Kabelnet s.r.o. nemá s uvedenými kauzami v této reportáži nic společného. Jde o spor cizích uživatelů a jiného podnikatelského subjektu vedený na Českém telekomunikačním úřadě mezi podnikatelem v elektronických komunikacích Ludmila Filipová a paní Horáčková a paní Bartošová. Není pravda, že by se Kabelnet s.r.o. nevyjádřil naopak vyjádření bylo ČT poskytnuto. Vyjádření paní Filipové přestože je přímým účastníkem uvedených správních řízení v reportáži neexistuje. Uvedenou záležitost považuji za velmi hrubé poškozování cizích zájmů a v uvedené věci jsem již podnikla patřičné kroky.

Simona Vrobelová

jednatelka

Kabelnet s.r.o.