Komunikace spolusdílející pro sdílejícího - upozornění

18.01.2010 10:00

Upozornění

 

Po špatný zkušenostech upozorňujeme všechny klienty, že změny údajů v dohodách o sdílení přístupu k síti internet budou akceptovány pouze v písemné podobě a to na adresu: Ludmila Filipová, Jablonecká 416/58, 19000, Praha 9, Střížkov.

 

Toto se týká také a zejména výpovědí dohody o sdílení přístupu k síti internet.

 

V případě neoznámení změn, nebo jejich oznámení jinou, než písemnou formou budou akceptovány pouze údaje obsažené v dohodě o sdílení přístupu k síti internet!!


Jediná změna v dohodě o sdílení přístupu k síti internet, která bude akceptována jinak než písemně je změna tarifu a MAC adresy zařízení a to pouze po telefonické dohodě a na email: kabelnet@seznam.cz