Klienti Filipová Ludmila přecházející k Kabelnet s.r.o.

21.10.2015 22:46

Vážení klienti,

pokud jste ještě klienty původní majitelky sítě s obchodním názvem kabelnet.cz fyzické osoby podnikatele Filipová Ludmila a doposud jste si nevyřešili přechod do sítě Kabelnet s.r.o. byli jsme požádáni, aby jsme Vám oznámili, že si nelze uplatnit odpočet DPH z důvodu kdy subjekt Filipová Ludmila není již plátcem DPH.

Kabelnet s.r.o. tuto zprávu pouze zprostředkoval a není odpovědný za případné problémy s této situace vzniklé. Doporučujeme všem klientů kteří zůstavají u firmy paní Filipové, aby co nejdříve přešli do sítě Kabelnet s.r.o.

Vrobelová Simona

jednatelka