Sledování.TV

 

Obsahuje více než 50 TV programů v SD a HD kvalitě v základním balíčku START.

Rozšíření na více než 70 TV programů v SD a HD kvalitě balíčkem BASIC.

Rozšíření na více než 100 TV programů v SD a HD kvalitě balíčkem MAXI.

Programové TV balíčky

EPG elektronický programový průvodce

Pozastavení aktuálně vysílaného programu

Timeshift, přehrání pořadů zpětně, až 50 hodin

Nahrávání, až 50 hodin

Rozšíření nahrávání, až na 120 hodin.

Možnost sledování na TV, PC, Tablet, Notebook, Mobilních telefonech a dalších podporovaných zařízeních.

 

Základní balíček START.

 

Cena balíčku START je závislá od ceny včetně DPH vámi zvoleného internetového tarifu bez ceny doplňkových služeb.

 

Pro internetové tarify do 299 Kč je cena balíčku START 199 Kč.

Pro internetové tarify od 300 Kč do 699 Kč je cena balíčku START 149 Kč.

Pro internetové tarify od 700 Kč do 999 Kč je cena balíčku START 99 Kč.

Pro internetové tarify od 1000 Kč a více je cena balíčku START 0 Kč. Ostatní slevy se nekombinují a nezapočítávají.

 

V ceně balíčku START jsou zdarma následující doplňkové služby.

Timeshift 50 hodin a nahrávky 50 hodin.

Timeshift 7 dnů Nova a Prima

HD a Full HD kvalita.

 

Programové balíčky:

 

Balíček BASIC 349 Kč.

Balíček Maxi + HBO + HBO Go 699 Kč.

Balíček Filmbox 139 Kč.

Balíček SPORT 185 Kč.

Balíček DOKU 99 Kč.

Balíček DĚTI 65 Kč.

Balíček HBO 225 Kč.

Balíček HBO + HBO GO 255 Kč.

 

Jakýkoliv Set Top Box nebo Aplikace v TV navíc 89 Kč.

Nahrávání 120 hodin 120 Kč.

 

Rozšíření nahrávání na 120 hodin 120 Kč. Nesčítá se s 50 hodinami v START.

Set Top Box Sledovani.TV 2500 Kč, cena včetně instalace.

Set Top Box Arris VIP 1113 2699 Kč, cena včetně instalace.

 

Službu není možné poskytovat samostatně. Službu není možné poskytovat mimo síť Kabelnet s.r.o. mimo vybraných kanálů.

Ceny a programové - kanálové změny jsou možné a nejsou závislé na vůli společnosti Kabelnet s.r.o. Aktuální programová nabídka

je k dispozici na  www.sledovanitv.cz

Podmínky služeb pro Sledovani.tv jsou v platném znění k dispozici zde

Samostatná a Překvapivá smluvní ujednání jsou k dispozici zde

Vyhlášení této nabídky, nabízených programů, dalších ujednání a podmínek nabývají účinnosti dnem vyhlášení provozovatelem služby sledováníTV.cz včetně.

Vyhlášení této cenové nabídky nabývá účinnosti dnem 1.4.2017 včetně.

Všeobecné obchodní podmínky, Samostatná a překvapivá smluvní ujednání jsou považovány za odsouhlasené registrací a ověřením účtu na webových stránkách k tomu určených provozovatelem služby sledovanitv.cz, kdy partnerská síť Kabelnet s.r.o. má za to, že takto odsouhlasené Všeobecné obchodní podmínky, Samostatná a překvapivá smluvní ujednání odsouhlasená na webu sledovanitv.cz mají stejnou váhu a právní hodnotu jako by byli uživatelem sepsány v písemné formě a to i pro partnera provozovatele kterým se rozumí Kabelnet s.r.o.

Provozovatelem služby sledováníTV.cz je společnost sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČ:01607910.

 

Pokud budete chtít sledovani.tv samostatně pouze v síti Kabelnet s.r.o. bude smlouva stejná jako pro internet zde

Sledovani.tv a internet. Internet má smlouvu zde a k této smlouvě se sepisuje dodatek pro Sledovani.tv zde