Změna VOP

13.04.2013 01:21

Vážení klienti,

v souladu s VOP zde informujeme o změně, přidání bodu do VOP. Nově vznikne bod 6.15 Datum splatnosti na faktuře má přednost před datem splatnosti uvedeném v dohodě - smlouvě. Pokud je datum splatnosti na faktuře po datu uvedeném v dohodě - smlouvě, platí datum splatnosti uvedené na dohodě - smlouvě. Klient je tedy povinnen uhradit poplatky za služby uvedené v těchto termínech nejpozději v tento den.

Vyvěšeno 15.2.2013 11:56

Kabelnet.cz