Změna cen tarifů SCP a SCM

23.02.2016 13:00

Vážení klienti,

naše ceny byli u Vašich tarifů SC stejné od roku 2008 kdy byli zavedeny. Cena byla kalkulována v roce 2006-2008 s ohledem na tehdejší dobu a ostatní Sc tarify se odvíjeli od těchto tarifů. Od těchto let se zvýšilo 2x DPH, základní mzda od té se odvíjí zvýšení zdravotního a sociálního pojištění, daně. Dále pak šli nahoru 1-3x energie, pohonné hmoty a mnoho a mnoho dalšího. I přesto jsme ceny drželi stále stejné 8 let. V letošním roce jsme se museli rozhodnout, že již tato cena není udržitelná a musí se cena navýšit. Z důvodu navyšování vstupů jsme nuceni Váš tarif SCP a SCM za cenu 190 a 199 Kč upravit na jednotnou cenu 249 Kč se zachováním rychlosti až 30/30 Mbit. Dále upravujeme všechny ceny z řady SC nahoru o 50 a 59 Kč. Tarif SCQbyt se nemění. Tarif SCPMAX se nemění. Tarif SCMMax se zdražuje o 110 Kč na 399 Kč. Všechny ceny jsou neplátce dph. Změna cen je platná a účinná od 1.4.2016 včetně. Za souhlas s touto změnou je považována úhrada první platby po změně tarifu.

 

Simona Vrobelová

jednatelka

Kabelnet s.r.o.