Údržba sítě

18.10.2009 04:35

V minulém týdnu probíhala údržba hlavního routru. Z tohoto důvodu bylo několik krátkodobých výpadků. Pro lokalitu Kyje byl výpadek delší z důvodu vadné síťové karty. Tato byla vyměněna za novější typ.

Aktuálně dojde k výpadku na lince do Kyjí z důvodu testování nové technologie. Z tohoto důvodu dojde i k stěhování technologií linek pro Hostavice a lokální AP Průmyslová. Připojení pro Hostavice bude mírně omezeno průchodností náhradní linky.

Za komplikace se omlouváme.