Vadný software klientských zařízení ubiquiti a Porucha DNS

08.04.2012 01:23

Vážení klienti,

omlouváme se se za poruchy v tomto týdnu. Sešlo se několik poruch jak u nás tak na některých klientských zařízeních. U koncových zařízení - antén došlo k poruše způsobené starším sw zařízení. U všech klientů kteří neměli sw přehraný jsme tento sw přehráli včetně našich zařízení. Aktuálně všechna zařízení v síti mají nový sw a nové zabezpečení přístupu do routru i do sítě.

Další poruchou byla výměna síťové karty na hlavní bráně . V souvislosti s celkovým navýšením rychlosti se projevili určité neduhy síťové karty hlavní brány. Tyto nemůžeme ovlivnit vzhledem k tomu, že jsou dané stavbou tohoto zařízení. Kartu jsme nahradili v dané situaci dostupnou síťovou kartou Intel tato bude po dodání nahrazena servrovou kartou Intel.

Nejcitelnější porucha byla však způsobena odstavením jednoho DNS servru který není umístěn v naší síti. O tomto jsme nebyli nijak informováni. Aktuálně je na síti v našem DNS servru nastaveno získávání informací z více DNS servrů jak veřejných tak neveřejných a na všech routrech je tento servr uveden jako primární. Pro klienty používáme servry našeho dodavatele.

Za potíže spojené s poruchou se velmi všem omlouváme.

Kabelnet.cz