Úpravy cen, rychlostí a servisu od 1.9.2010

01.09.2010 04:29

Vážení klienti,

od 1.9.2010 došlo k změnám v cenách a rychlostech. Tarify SC mají nově sníženu rychlost připojení z 10 Mbit na 8 Mbit kdy cena byla zachována. Tarif SC Max má sníženu základní rychlost na 8 Mbit cena byla zachována. Tarif SCP 6000 má nově navýšenu rychlost na 8Mbit a tarif SCP 10000 má navýšenu rychlost na 12 Mbit, ceny u obou tarifů byli ponechány. U předplatného byla zkrácena doba předplatného z 12 měsíců na 9 měsíců volné měsíce zdarma 10, 11, 12. Upraveny byli také priority servisních zásahů dle tarifů kdy řazení priority servisních zásahů je garantované připojení, tarif Klasik a tarify SC a SCP. Dále byl upraven vzhled našich webových stránek.