Důležité upozornění

28.11.2010 09:43

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám připomenout v souvislosti s platbami a smluvním vztahem následující:

1) Platby za vaše připojení hradíte za stejný kalendářní měsíc v kterém služby odebíráte. Pokud máte na smlouvě vyznačen 15 nebo 25 den hradíte například v listopadu 2010 do 15 listopadu 2010 nebo do 25 listopadu 2010. V případě reklamace je vše řešeno v následujícím měsíci.

2) Výpovědi je možné akceptovat pouze v písemné formě na adresu uvedenou v smlouvě nebo zde na stránkách. Jiný způsob není možný a nebude na ně brán zřetel.

3) Pokud jste se rozhodli pro předplatné dejte nám to prosím vědět e-mailem.

4) Z plateb si sami neprovádějte srážky, platba se nespáruje. Reklamaci platby s Vámi vyřešíme a srážka se provede v následujícím měsíci.

5) Uvádějte v platbách údaje které máte v smlouvě zejména variabilní symbol nebo číslo účtu nebo v případě změny ty na kterých jsme domluveni nebo Vám byli zaslány písemně nebo e-mailem. Platby se opět nemusí spárovat.

6) Hlašte nám změny v smlouvě.

Body které pojednávají o platbách mají obvykle při nedodržení za následek, že nedojde k spárování plateb. Toto je následně vyhodnoceno jako neuhrazená platba a může dojít i k odpojení.