Bouřka a krádež kabelů Praha, Vytopení domu Milovice

21.05.2013 00:26

Vážení klienti,

dne 19.5.2013 v večerních hodinách došlo k odcizení přívodního kabelu elektrické energie v lokalitě Praha - Satalice. Následným zkratem došlo k odpojení od elektrické sítě a poškození našich zařízení přepětím. Kabel byl opraven v Pondělí v odpoledních hodinách kdy byl obnoven i provoz na naší síti. Za tuto nepříjemnost se omlouváme a zároveň chceme požádat všechny klienty v Satalicích, aby věnovali zvýšenou pozornost objektům skladových hal kdykoliv kdy jedete okolo zda se v objektu nepohybují cizí lidé nebo něco nedemontují. Určitě se je nesnažte zadržet, ale všímejte si registračních značek aut a volejte linku 158 kdykoliv kdy uvidíte u hal cokoliv podezřelého.

Děkujeme.

 

Nedělní bouřka 19.5.2013 která zasáhla nejen Prahu, ale i okolí způsobila na síti několik krátkých výpadků, ale i poškození sítě například v Travné ulici kde oprava proběhne v úterý dopoledne. Zároveň pak dojde k výměně metalických kabelů za optické tím se zvýší uživatelský komfort do jednotlivých vchodů domů v Travné ulici, minimalizují se výpadky a bude možné pak navýšit celkovou kapacitu do sítě internet.

 

17.5.2013 v Pátek došlo k vytopení vodou v domě v Milovicích Armádní 502 výpadek postihl na několik desítek a minut většinu Milovických poskytovatelů včetně nás. V spolupráci s správcem domu jsme zajistili náhradní připojení k elektrickému rozvodu kdy dům kde se nachází naše technologie byl odpojen z důvodu vysoušení rozvodů elektřiny v domě. Dnes v Pondělí došlo znovu k odpojení z důvodu přepnutí zpět na domovní rozvod který byl již vysušen.

 

Za komplikace se všem omlouváme. Ve všech případech však nebyli způsobeny námi.

Kabelnet.cz